Do czego wykorzystuje się kontenery stalowe?

Zamów kontenery rolkowe.

Nie wszystkie odpady powinny trafić do koszy na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które są generowane podczas wszelkiego typu prac budowlanych i remontów, jak również odpadów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednak wyniknąć trudności powiązane z gromadzeniem oraz przewozem śmieci. Żeby się przed nimi ustrzec, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – typy

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przystosowane do gromadzenia i transportu gruzu, opakowań, starych mebli i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są również kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak wióry metalowe, granulaty bądź trociny. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze firmy. Pośród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem mieszkań, jak również wszelkiego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywózki gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Odnajmują je one swoim klientom, a po wypełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich przechowywania bądź utylizacji.

Lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]