Co to jest metoda kasowa?

Szukasz informacji o metodzie kasowej? Dobrze trafiłeś!

Osoby z własną działalnością gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się w chwili wystawienia faktury za wykonanie usług lub sprzedaż towaru. Niestety w takim wypadku fiskus nie wnika czy zapłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie wcześniej niż po wpływie od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – jakie warunki należy spełniać, żeby z niej korzystać?

Nieterminowość w przesłaniu należności nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą czasem znajdują się w położeniu, gdy muszą wielokrotnie przypominać kontrahentowi o zapłacie za zrealizowane usługi lub dostarczone towary. Jeśli takie sytuacje zdarzają się coraz częściej, nawet świetnie działająca firma może stracić płynność finansową, nie wnieść wszystkich podatków na czas i w efekcie dostać od urzędu skarbowego bolesną grzywnę. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania wpłaty od kontrahenta. Z uwagi na wspomniany powyżej limit z metody kasowej może skorzystać większość rodzimych przedsiębiorców, niemniej jednak muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Jeżeli zatem sami mają trudności z dotrzymaniem terminów opłat, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Niezbędne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obligatoryjne umieszczenie na każdej wystawionej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga regularnego monitorowania wpływu należności

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odradzają niewielkim przedsiębiorstwom rozliczenie metodą kasową podatku VAT. Zwykle powodem tego jest po prostu kwestia codziennego monitorowania otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga przecież permanentnego ich śledzenia, by nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności wystawiających każdego miesiąca kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Z kolei już przy stu i więcej dokumentach monitoring przelewów przychodzących na konto firmowe może pochłaniać nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które zapewnia zaoszczędzenie czasu oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu, jest korzystanie z aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]