Kiedy przyda się generator not księgowych na 40 euro?

Szukasz bezpłatnego generatora not księgowych 40 euro? Kliknij tutaj.

Każdy przedsiębiorca wcześniej czy później natrafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w określonym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie pojawienia się opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawić kontrahentowi notę księgową na 40 (bądź więcej) euro?

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednakże nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś jeśli wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Warto zaznaczyć, że notę księgową można wystawić dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu zwłoki w płatności, co więcej bez konieczności uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Powinno się jednakże zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie zepsuje utrzymywanych często przez szmat czasu dobrych stosunków biznesowych. W końcu przyczyną zwłoki w przelaniu należności może być zwykłe przeoczenie czy chwilowe problemy z wypłacalnością dłużnika, a nie jego umyślny zabieg. Dlatego właśnie, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Dowiedz się gdzie znaleźć generator not księgowych na 40 euro

W momencie, gdy wierzyciel ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące normy prawne mówią o nocie w euro. Informację o tym ustawodawca zawarł w przytoczonym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się na bazie średniego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności, które wyposażone jest także w kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]