Skuteczna i tania windykacja należności? To możliwe!

Aktualna oferta taniej windykacji znajduje się tu.

Jest wiele przeróżnych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi płatnościami mają nie tylko właściciele firm, którzy oferują usługi B2B, lecz też podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na indywidualnych odbiorców.

Systematyczne przypominanie o konieczności wniesienia opłaty – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca starć się dojść niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Choć określenie to wielu osobom źle się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w trakcie którego wszczyna się względem dłużnika stosowne czynności zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Czynności te dążą do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Kiedy ta strategia windykacji nie przyniesie efektu, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wypisuje taką samą liczbę paragonów oraz faktur, niebezpieczeństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie uiszczony w określonym terminie na ogół się zwiększa. W uporządkowaniu całego procesu księgowania przelewów pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje także modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – informacje o terminie wpłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek wpłynął przelew od klienta, ale w razie potwierdzenia jej braku w wyznaczonym terminie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może skonfigurować własne harmonogramy czynności podejmowanych względem nie płacących kontrahentów, definiując między innymi odstęp czasu pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o przybliżającym się terminie płatności za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 euro, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Wreszcie, gdy wspomniane wyżej działania nie przyniosą pożądanego skutku, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas przeznaczany na kontrolowanie wpływających przelewów, a po paru miesiącach bywa także przyczyną znacznej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]