Jak w przybliżeniu oszacować koszt usługi tłumaczenia przysięgłego?

Na tlumaczalnia.pl/ceny/ przeczytasz wszystko, co warto wiedzieć o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

Wraz z otwarciem się Polski na firmy z większości krajów świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie tłumacze sporządzają mnóstwo przysięgłych i zwykłych tłumaczeń na mniej lub bardziej popularne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i osób prywatnych.

Pomimo, iż w sieci łatwo znaleźć bezpłatne narzędzia do translacji, wciąż nic nie zastąpi usług doświadczonych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich usługi jest nierzadko wymagane, przykładowo jeśli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy wstępnie obliczyć koszt przekładu. Od czego zatem zależny jest koszt tłumaczeń?

Język, termin realizacji, poziom trudności przekładu – to wpływa na ostateczną cenę usługi

Finalną cenę tłumaczenia dokumentu determinują następujące czynniki:
1. Kierunek translacji. Przekład z innego języka na język polski jest praktycznie o kilkanaście procent tańszy niż tłumaczenie na język obcy.
2. Język, na który lub z którego planujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z popularnych języków romańskich (włoski, hiszpański) czy germańskich (holenderski, angielski) będzie zwykle tańszy niż translacja z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego) bądź słowiańskich (między innymi rosyjskiego, ukraińskiego, bułgarskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo poruszane w dokumencie tematy. Translacja prac naukowych, dysertacji medycznych bądź kontraktów handlowych kosztuje więcej, gdyż tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla konkretnej specjalizacji, ale też stosowną wiedzę, żeby trafnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić przy translacji niepożądanych błędów.
4. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “na już” powinniśmy przygotować portfel na wyższe ceny.

Przekład zwykły a przysięgły

Wypada zaznaczyć, że przekład różnego typu dokumentów jak akt urodzenia bądź dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia kursu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie oznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, kopii bądź odpisu, a także nadaje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli przeważnie mają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów i świadectw, natomiast w razie potrzeby zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się co do zasady od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu poświadczonym jest to 1125 znaków.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]