Masz świadectwo w języku rosyjskim? Zleć translację tłumaczowi przysięgłemu

Zajrzyj tutaj po więcej szczegółów o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków.

Ostatnie lata to czas napływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, iż pojawił się popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się również duża część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do rozpoczęcia pracy bądź nauki w Polsce.

Kiedy niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do tłumaczenia różnego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Rosji, Białorusi, Kazachstanu czy Ukrainy. Należą do nich m.in. dowody osobiste oraz prawa jazdy, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, jak również świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. W związku z tym, żeby pracować w tym zawodzie, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]